Towarzystwo Kultury Czynnej

KCA DiM"PajdArt"

Poszczególne zajęcia merytoryczne związane ze sztuką prowadzone są przez profesjonalnych artystów, animatorów i wolontariuszy, którzy do zajęć artystycznych wprowadzają elementy działań animacyjnych.
Ich celem jest promocja wśród młodych ludzi twórczej postawy wobec rzeczywistości, stymulowanie do podejmowania własnych inicjatyw artystycznych, ukierunkowanie na działania społeczne, budowanie poczucia odpowiedzialności za miejsce, w którym się żyje i mieszka. W ten sposób uczestnicy zajęć nie tylko mogą zaspokoić swoje potrzeby twórczej samorealizacji, ale także otrzymują narzędzia do ich samodzielnej identyfikacji i zaspokajania w postaci działań własnych.

Adres:

Paulińska 4-8, 50-247 Wrocław

Godziny otwarcia:

Poniedziałek- Czwartek

godz.15.45- 18.15

Email:

tkcbiuro@interia.pl

Numer telefonu:

+48 663781530

WWW:

http://kulturaczynna.pl

Proponowane aktywności

Poniedziałek-Baw się razem z nami (Zajęcia animacyjne, zajęcia ruchowe, gry, zabawy, gotowanie, wycieczki)

Wtorek-Ruch i rytm w centrum (zajęcia muzyczno-ruchowo-rytmiczne)

Środa-Kolorowy świat barw (zajęcia plastyczno-rękodzielnicze)

Czwartek-Świat za kurtyną (zajęcia teatralne)

Skip to content